Senast ändrad: 2016-11-11
Godkänd: 2016-11-11

För att vara behörig till Masterprogrammet krävs relevant högskoleutbildning omfattande minst 180 hp högskoleingenjörsexamen eller teknisk kandidatexamen inom företrädesvis Maskintekniska området.

För spåret Produktinnovation är även studenter från andra teknikområden, såsom Datateknik, Informationsteknik, Elektroteknik och Teknisk fysik behörig.

Annan motsvarande teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på grundnivå kan även vara behörighetsgivande, förutsatt att relevanta kurser inom produktutveckling har fullföljts. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.  För KTHs engelskspråkiga utbildningar är det särskilda behörighetskravet Engelska B eller motsvarande.

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning som redovisas i KTHs regelverk, www.kth.se.