Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (57,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp Avancerad nivå
MF2032 Eco Design 6,0 hp Avancerad nivå
MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp Avancerad nivå
MF2051 F&U Strategi och organisering 6,0 hp Avancerad nivå
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2006 Innovativ konstruktion II Två kurser måste väljas år 1-2 6,0 hp Avancerad nivå
MF2023 Industridesign Två kurser måste väljas år 1-2 6,0 hp Avancerad nivå
MF2046 Produktinnovation Två kurser måste väljas år 1-2 6,0 hp Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter Två kurser måste väljas år 1-2 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1-2):

MF2006 Innovativ konstruktion II, 6hp
MF2023 Industridesign (ska ej läsas av CDEPR), 6hp
MF2038 Tjänstedesign, 6hp
MG2020 Modulindelning av produkter, 6hp
MF2046 Produktinnovation, 6hp

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp Avancerad nivå
MF226X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2006 Innovativ konstruktion II 2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 6,0 hp Avancerad nivå
MF2023 Industridesign 2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 (ej för CDEPR) 6,0 hp Avancerad nivå
MF2038 Tjänstedesign 2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 6,0 hp Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter 2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006 Innovativ konstruktion II, 6hp
MF2023 Industridesign 6hp, (ska ej läsas av CDEPR),
MF2038 Tjänstedesign, 6hp
MG2020 Modulindelning av produkter, 6hp

Spår, teknisk design (IPDC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2005 Innovativ konstruktion I 12,0 hp Avancerad nivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp Avancerad nivå
MF2032 Eco Design 6,0 hp Avancerad nivå
MF2033 Material, miljö och ekonomi 6,0 hp Avancerad nivå
MF2060 Industriell design högre kurs, del 1 12,0 hp Avancerad nivå
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp Avancerad nivå
MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 12,0 hp Avancerad nivå
MF227X Examensarbete inom teknisk design, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

 

Spår, produktinnovation (IPDD)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp Avancerad nivå
MF2046 Produktinnovation 6,0 hp Avancerad nivå
MF2051 F&U Strategi och organisering 6,0 hp Avancerad nivå
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

CMAST  och CDEPR studenter måste välja en av följande teknikprofiler:

Energi
Produktion
Konstruktion

CMAST och CDEPR studenter får INTE läsa både MF2019 och MG2028

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2052 Produktinnovation seminariekurs 9,0 hp Avancerad nivå
MF2078 Innovation, produkt- och affärsutveckling 21,0 hp Avancerad nivå
MF228X Examensarbete inom produktinnovation, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå