Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp 6,0
MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 12,0 hp 6,0 6,0
MF227X Examensarbete inom teknisk design, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Kurser (IPDE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2087 Innovationsledning - teori och praktik 7,5 hp 4,0 3,5
MF2088 Innovation och produktutveckling 22,5 hp 11,0 11,5
MF230X Examensarbete inom innovationsledning och produktutveckling, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0