Årskurs 2

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp 3,0 3,0
MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 12,0 hp 6,0 6,0
MF227X Examensarbete inom teknisk design, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0