Senast ändrad: 2017-11-14
Godkänd: 2017-12-06

För att vara behörig till båda spåren (Teknisk design respektive Innovationsledning och produktutveckling) inom mastersprogrammet Integrerad produktdesign krävs relevant högskoleexamen omfattande minst 180 hp inom maskinteknik, teknisk design eller motsvarande. För KTHs engelskspråkiga utbildningar är det särskilda behörighetskravet Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

För båda spåren krävs kunskaper inom Maskintekink.

Maskinteknik motsvarande minst 50 hp: mekanik, hållfasthetslära, termodynamik, elektroteknik, maskinelement, tillverkningsteknik, 3D-CAD, produktutveckling och konstruktion.

Utöver ovanstående krävs för att vara behörig till spåret Teknisk design dessutom nedanstående kunskaper inom både maskinteknik och industridesign:

Industridesign motsvarande minst 30 hp: ergonomi, designprocessen, användarstudier, materialval, skissteknik, rapid prototyping och digital 3D-visualisering.

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75, där en sammanvägd värdering på minst 50hp krävs för att bli antagen.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se