Årskurs 2

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

 MF2086 är obligatorisk alternativt kan MF2072 läsas i åk 2, period 2

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2038 Tjänstedesign
(läses av kull 2018 åk 2)
51428 6,0 hp 3,0 3,0
MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 50008 12,0 hp 6,0 6,0
MF227X Examensarbete inom teknisk design, avancerad nivå 60892 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion
Ska läsas om man inte läst MF2086 åk.1
50573 6,0 hp 6,0