Årskurs 1

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

MF2086 är obligatorisk alternativt kan MF2072 läsas i åk 2, period 2

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2032 Eco Design 50365 6,0 hp 6,0
MF2101 Maskinkonstruktion 50011 6,0 hp 6,0
MF2038 Tjänstedesign 51428 6,0 hp 3,0 3,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 51143 6,0 hp 6,0
MF2104 Mekatronik i produktdesign 50408 6,0 hp 6,0
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation
Alt. kan MF2072 läsas i åk.2 p.2
60674 6,0 hp 3,0 3,0
MF2112 Avancerad produktdesign 60856 12,0 hp 6,0 6,0

(MF2101 "Maskinkonstruktion" 6hp. ersätter MF2006 "Innovativ konstruktion II" 6hp.)

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2084 Ledning av forskning och utveckling 51423 6,0 hp 6,0
MF2101 Maskinkonstruktion 50011 6,0 hp 6,0
MF2046 Produktinnovation 50361 6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter 60862 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion 60453 9,0 hp 4,0 5,0
MF2085 Innovations- och produktutvecklingsprocesser 60585 6,0 hp 3,0 3,0
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation 60674 6,0 hp 3,0 3,0