Årskurs 1

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

MF2086 är obligatorisk alternativt kan MF2072 läsas i åk 2, period 2

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0
MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 hp 6,0
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp 3,0 3,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6,0 hp 6,0
MF2104 Mekatronik i produktdesign 6,0 hp 6,0
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation
Alt. kan MF2072 läsas i åk.2 p.2
60674 6,0 hp 3,0 3,0
MF2112 Avancerad produktdesign 60856 12,0 hp 6,0 6,0

(MF2101 "Maskinkonstruktion" 6hp. ersätter MF2006 "Innovativ konstruktion II" 6hp.)