Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2021/2022.
Ändringar kan ske för kommande läsår.

 

MF2086 "Forskningsmetodik i ledning och organisation" 6hp. är obligatorisk, alternativt kan MF2072 "Forskningsmetodik i maskinkonstruktion" 6hp. läsas i åk 2, period 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2113 Avancerad teknisk design 12,0 hp
MF227X Examensarbete inom teknisk design, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion Ska väljas om du inte har läst MF2086 i åk.1 6,0 hp

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Kurser (IPDE)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2021/2022.
Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2087 Innovationsledning - teori och praktik 7,5 hp
MF2088 Innovation och produktutveckling 22,5 hp
MF230X Examensarbete inom innovationsledning och produktutveckling, avancerad nivå 30,0 hp