Spår, teknisk design (IPDC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2032 Eco Design 6,0 hp Avancerad nivå
MF2039 Avancerad tjänstedesign 9,0 hp Avancerad nivå
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation Alt. kan MF2072 läsas i åk.2 p.2 6,0 hp Avancerad nivå
MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6,0 hp Avancerad nivå
MF2104 Mekatronik i produktdesign 6,0 hp Avancerad nivå
MF2112 Avancerad produktdesign 12,0 hp Avancerad nivå
MF2114 Design för hållbarhet 3,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

MF2086 "Forskningsmetodik i ledning och organisation" 6hp. är obligatorisk, alternativt kan MF2072 "Forskningsmetodik i maskinkonstruktion" 6hp.läsas i åk 2, period 2.

MF2114 "Design för hållbarhet" 3hp ersätter MF2097 "Avancerade skissövningar" 3hp.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2113 Avancerad teknisk design 12,0 hp Avancerad nivå
MF227X Examensarbete inom teknisk design, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion Ska väljas om du inte har läst MF2086 i åk.1 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2021/2022.
Ändringar kan ske för kommande läsår.

 

MF2086 "Forskningsmetodik i ledning och organisation" 6hp. är obligatorisk, alternativt kan MF2072 "Forskningsmetodik i maskinkonstruktion" 6hp. läsas i åk 2, period 2.

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2011 Systemkonstruktion 9,0 hp Avancerad nivå
MF2046 Produktinnovation 6,0 hp Avancerad nivå
MF2084 Ledning av forskning och utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MF2085 Innovations- och produktutvecklingsprocesser 6,0 hp Avancerad nivå
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation 6,0 hp Avancerad nivå
MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2087 Innovationsledning - teori och praktik 7,5 hp Avancerad nivå
MF2088 Innovation och produktutveckling 22,5 hp Avancerad nivå
MF230X Examensarbete inom innovationsledning och produktutveckling, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2021/2022.
Ändringar kan ske för kommande läsår.