Senast ändrad: 2020-11-09
Godkänd: 2021-01-14

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå och sker i huvudsak på engelska.
Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå och inom programmet specialiserar man sig inom ett av två olika områden: teknisk design eller organisering och ledning av innovation och produktutveckling, det gör att utbildningen är uppdelad i två spår och vid ansökan anges vilket spår man avser läsa:
• Teknisk design (Industrial Design Engineering)
• Innovationsledning och produktutveckling (Innovation Management and Product Development)