Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2012-02-27
Godkänd: 2012-03-15

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå och påbörjas en gång per år

Valbara spår för Industriell produktutveckling (Engineering Design) är:

  • Maskinkonstruktion
  • Mekatronik
  • Förbränningsmotorteknik

Undervisningsspråk för programmet är engelska.