Årskurs 1

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Du ska läsa en av profilerna:

  • Maskinkonstruktion
  • Energi och miljö
  • Mekatronik, alternativ 1
  • Mekatronik, alternativ 2
  • Strömningsmekanik
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp 6,0
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp åk 1, 3 hp åk2
9,0 hp 1,5 1,5 1,5 1,5
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 hp 8,0
MF2048 Förbränningsmotorteknik 2 9,0 hp 4,5 4,5
MF2064 Förbränningsmotorteknik högre kurs
År 1 (3hp) + År 2 (12hp)
15,0 hp 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
Energi och Miljö
7,5 hp 7,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
Mekatronik Alternativ 1
6,0 hp 6,0
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I
Mekatronik Alternativ 2
6,0 hp 6,0
SG2218 Turbulens
Strömningsmekanik
7,5 hp 7,5
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Maskinkonstruktion
6,0 hp 6,0
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning
Mekatronik Alternativ 1
9,0 hp 9,0
MF2010 Komponentkonstruktion
Maskinkonstruktion
6,0 hp 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar
Strömningsmekanik
7,5 hp 7,5
KE2170 Bränslecellen
Energi och Miljö
6,0 hp 6,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering
Maskinkonstruktion
6,0 hp 6,0
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II
Mekatronik Alternativ 2
6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning
Strömningsmekanik
7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp 6,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp årskurs 1 + 3hp årskurs 3
9,0 hp 1,5 1,5 1,5 1,5
MF2024 Robust konstruktion 6,0 hp 6,0
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion 9,0 hp 4,5 4,5
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs
6hp under årskurs 1 + 12hp under årskurs 2
18,0 hp 6,0

Studenten ska välja mellan MF2045 (9hp) eller AK2036 (7,5hp)

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp 6,0
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I 6,0 hp 6,0
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp 6,0
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp 9,0
MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen 9,0 hp 4,5 4,5
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
Ges i alla perioder
7,5 hp 3,5 4,0
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp i årskurs 1 + 3hp i årskurs 2
9,0 hp 1,5 1,5 1,5 1,5