Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Du ska läsa en av profilerna:

  • Maskinkonstruktion
  • Energi och miljö
  • Mekatronik
  • Strömningsmekanik
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0 hp 1,5 1,5
MF205X Examensarbete inom förbränningsmotorteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
MF2064 Förbränningsmotorteknik högre kurs 15,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi
Energi och miljö
6,0 hp 3,0 3,0
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
Mekatronik
7,5 hp 7,5
MF2010 Komponentkonstruktion
Maskinkonstruktion
6,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin 15,0 hp 7,5 7,5
MF204X Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
MF2045 kan ersättas med valfri annan kurs på 7.5hp i forskningsmetodik som kan läsas under valfri termin.
9,0 hp 1,5 1,5