Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2016-11-14
Godkänd: 2016-11-14

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå och ges på engelska.

Programmet består av tre spår:

  • Maskinkonstruktion
  • Mekatronik
  • Förbränningsmotorteknik