Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2066 Förbränningsmotorteknik högre kurs 18,0 9,0 9,0
MF225X Examensarbete inom förbränningsmotorteknik, avancerad nivå 60659 30,0 15,0 15,0

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Spår, mekatronik (IPUC)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin 15,0 7,5 7,5
MF2071 Forskningsmetodik i mekatronik 4,5 2,0 2,5
MF224X Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå 60658 30,0 15,0 15,0