Årskurs 1

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

 Summan av villkorligt valfria poäng ska uppgå till minst 20 hp.

       

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp 6,0
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp 3,0 3,0
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 hp 5,0 2,5
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 7,5 hp 7,5
KE2051 Miljökatalys 7,5 hp 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp 9,0
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 hp 6,0
MF2018 Tribologi 6,0 hp 6,0
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 hp 8,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp 6,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 9,0 hp 9,0
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner 6,0 hp 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs 11,0 hp 7,0 4,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp 5,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1026 Modellbaserad produktutveckling I 9,0 hp 6,0 3,0

 (MF2101 "Maskinkonstruktion i produktutveckling" 6hp. ersätter
  MF2006 Innovativ konstruktion II" 6hp.)

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2054 Modellbaserad produktutveckling, adaptionskurs
Endast obligatorisk för studenter med en kandidatexamen från ett annat program än KTH civilingenjörsprogram CDEPR, CMAST eller CFATE
3,0 hp 3,0
MF2068 Maskindynamik 6,0 hp 6,0
MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 hp 6,0
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 hp 6,0
MF2018 Tribologi 6,0 hp 6,0
MF2024 Robust konstruktion 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion 9,0 hp 4,0 5,0
MF2076 Maskinkonstruktion högre kurs del I 9,0 hp 3,0 6,0

(MF2103 "Inbyggda system för mekatronik" 9hp. ersätter
 MF2042 "Inbyggda system för mekatronik I"  6hp. och
 MF2044 "Inbyggda system för mekatronik II) 6hp.)