Årskurs 1

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

 Summan av villkorligt valfria poäng ska uppgå till minst 20 hp.

       

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 6,0
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 6,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60338 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2043 Robust mekatronik 6,0 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 7,5
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 3,0 3,0
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 5,0 2,5
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 7,5 7,5
KE2051 Miljökatalys 7,5 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 9,0
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 6,0
MF2018 Tribologi 6,0 6,0
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 8,0
SG2218 Turbulens 7,5 7,5
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60745 6,0 6,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 61028 9,0 9,0
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner 60694 6,0 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60472 7,5 7,5
SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs 60290 11,0 7,0 4,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering 60582 6,0 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60473 7,5 7,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 60475 5,0 5,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 60562 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60437 6,0 6,0
MF1026 Modellbaserad produktutveckling I 60563 9,0 6,0 3,0

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

 (MF2101 "Maskinkonstruktion i produktutveckling" 6hp. ersätter
  MF2006 Innovativ konstruktion II" 6hp.)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2054 Modellbaserad produktutveckling, adaptionskurs
Endast obligatorisk för studenter med en kandidatexamen från ett annat program än KTH civilingenjörsprogram CDEPR, CMAST eller CFATE
3,0 3,0
MF2068 Maskindynamik 6,0 6,0
MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 6,0
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 6,0
MF2018 Tribologi 6,0 6,0
MF2024 Robust konstruktion 60585 6,0 6,0
MF2011 Systemkonstruktion 60644 9,0 4,0 5,0
MF2076 Maskinkonstruktion högre kurs del I 60588 9,0 3,0 6,0

Spår, mekatronik (IPUC)

(MF2103 "Inbyggda system för mekatronik" 9hp. ersätter
 MF2042 "Inbyggda system för mekatronik I"  6hp. och
 MF2044 "Inbyggda system för mekatronik II) 6hp.)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 6,0
MF2043 Robust mekatronik 6,0 6,0
MF2095 Programmering i C för inbyggda styrsystem 3,0 3,0
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 9,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 61028 9,0 9,0
MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen 60586 9,0 6,0 3,0