Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2066 Förbränningsmotorteknik högre kurs 50012 18,0 9,0 9,0
MF225X Examensarbete inom förbränningsmotorteknik, avancerad nivå 60889 30,0 15,0 15,0

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2077 Maskinkonstruktion högre kurs del II 50380 12,0 6,0 6,0
MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion 50573 6,0 6,0
MF223X Examensarbete inom maskinkonstruktion, avancerad nivå 60884 30,0 15,0 15,0

Spår, mekatronik (IPUC)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin 50137 15,0 7,5 7,5
MF2071 Forskningsmetodik i mekatronik 50009 4,5 2,0 2,5
MF224X Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå 60002 30,0 15,0 15,0