Årskurs 1

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Summan av villkorligt valfria poäng ska uppgå till minst 20 hp.

       

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp 6,0
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60130 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp 3,0 3,0
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 hp 5,0 2,5
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 7,5 hp 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp 9,0
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 hp 6,0
MF2018 Tribologi 6,0 hp 6,0
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 hp 8,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 60592 9,0 hp 9,0
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner 61094 6,0 hp 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60285 7,5 hp 7,5
SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs 60535 11,0 hp 7,0 4,0
KE2051 Miljökatalys 60944 7,5 hp 7,5
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60202 6,0 hp 6,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering 60333 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60277 7,5 hp 7,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 60293 5,0 hp 5,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 60331 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60439 6,0 hp 6,0
MF1026 Modellbaserad produktutveckling I 61105 9,0 hp 6,0 3,0

 (MF2101 "Maskinkonstruktion" 6hp. ersätter
  MF2006 Innovativ konstruktion II" 6hp.)

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2054 Modellbaserad produktutveckling, adaptionskurs
Endast obligatorisk för studenter med en kandidatexamen från ett annat program än KTH civilingenjörsprogram CDEPR, CMAST eller CFATE
3,0 hp 3,0
MF2068 Maskindynamik 6,0 hp 6,0
MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 hp 6,0
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 hp 6,0
MF2018 Tribologi 6,0 hp 6,0
MF2024 Robust konstruktion 60482 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion 60453 9,0 hp 4,0 5,0
MF2076 Maskinkonstruktion högre kurs del I 60027 9,0 hp 3,0 6,0

(MF2103 "Inbyggda system för mekatronik" 9hp. ersätter
 MF2042 "Inbyggda system för mekatronik I"  6hp. och
 MF2044 "Inbyggda system för mekatronik II) 6hp.)