Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2066 Förbränningsmotorteknik högre kurs 50220 18,0 hp 9,0 9,0
MF225X Examensarbete inom förbränningsmotorteknik, avancerad nivå 60570 30,0 hp 15,0 15,0

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2077 Maskinkonstruktion högre kurs del II 50240 12,0 hp 6,0 6,0
MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion 50233 6,0 hp 6,0
MF223X Examensarbete inom maskinkonstruktion, avancerad nivå 60573 30,0 hp 15,0 15,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin 50213 15,0 hp 7,5 7,5
MF2071 Forskningsmetodik i mekatronik 50226 4,5 hp 2,0 2,5
MF224X Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå 60585 30,0 hp 15,0 15,0