Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2066 Förbränningsmotorteknik högre kurs 18,0 hp
MF225X Examensarbete inom förbränningsmotorteknik, avancerad nivå 30,0 hp

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.