Behörighet och urval

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-11-08
Godkänd: 2019-12-12

Förutom de grundläggande behörighetskraven vid KTH, gäller följande programspecifika krav:
• Avslutad kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande, med tillräckligt teoretiskt djup och goda akademiska resultat. Examen skall motsvara en svensk     kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande vetenskapliga meriter från ett internationellt erkänt universitet.
• Engelska kurs B/Engelska kurs 6.

För att ansökan skall beaktas, skall den sökande även specificera sitt val av programspår. Dokumenterat goda kunskaper i följande spårspecifika kurser eller motsvarande krävs:
För spåret Mekatronik krävs kurser i

  • Programmeringsteknik och datalogi
  • Reglerteknik
  • Elektroteknik: analog och digital teknik, elmotorer och grundläggande mikrodatorteknik

För spåret Förbränningsmotorteknik krävs kurser i
• Termodynamik (6 ECTS)
• Reglerteknik (6 ECTS)
• Elektroteknik (6 ECTS)
Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.
I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se