Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2019

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Spår, mekatronik (IPUC)