Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2019

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Summan av villkorligt valfria poäng ska uppgå till minst 20 hp.

       

Kompletterande information

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Kompletterande information

 (MF2101 "Maskinkonstruktion" 6hp. ersätter
  MF2006 Innovativ konstruktion II" 6hp.)

Kompletterande information

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Spår, mekatronik (IPUC)

Kompletterande information

(MF2103 "Inbyggda system för mekatronik" 9hp. ersätter
 MF2042 "Inbyggda system för mekatronik I"  6hp. och
 MF2044 "Inbyggda system för mekatronik II) 6hp.)

Kompletterande information

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.