Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2019

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Summan av villkorligt valfria poäng ska uppgå till minst 20 hp.

       

Årskurs 2

Kompletterande information

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Årskurs 1

Kompletterande information

 (MF2101 "Maskinkonstruktion" 6hp. ersätter
  MF2006 Innovativ konstruktion II" 6hp.)

Årskurs 2

Kompletterande information

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Spår, mekatronik (IPUC)

Årskurs 1

Kompletterande information

(MF2103 "Inbyggda system för mekatronik" 9hp. ersätter
 MF2042 "Inbyggda system för mekatronik I"  6hp. och
 MF2044 "Inbyggda system för mekatronik II) 6hp.)

Årskurs 2

Kompletterande information

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.