Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC2002 Vetenskapsteori 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC2010 Avancerad individuell kurs i ITK/människa-datorinteraktion 7,5 hp 3,5 4,0
IC2006 Cognitive and Social Science: HMI 7,5 hp 7,5
IC2008 Känslobaserad interaktion 7,5 hp 7,5
ID2011 Mikrosimulering 7,5 hp 7,5