Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (ITM) (IEPS)

Kurser (IEPS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp 7,5
HU1905 Juridik för ingenjörer 7,5 hp 7,5
HM2007 Ledarskap och organisation 7,5 hp 7,5
ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp 7,5

Innovation och design (ITM) (IODS)

Kurser (IODS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1210 Design och produktutveckling 1 7,5 hp 7,5
ML1212 Datorbaserade ingenjörsverktyg 2 7,5 hp 7,5
HM2007 Ledarskap och organisation 7,5 hp 7,5
ML1211 Design och produktutveckling 2 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1012 Industridesign med färg och form II 7,5 hp 7,5
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML2202 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5

Robotik och mekatronik (ITM) (ROBS)

Kurser (ROBS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1004 Digitalteknik 7,5 hp 7,5
ML1300 Programmering grundkurs 7,5 hp 7,5
ML1315 Mikrodatorer 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1026 Logistik 7,5 hp 7,5
HU1905 Juridik för ingenjörer 7,5 hp 7,5

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 7,5
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 7,5
HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 hp 7,5
HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp 7,5
HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
HS102X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS107X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Datateknik (CBH) (TIDA)

Kurser (TIDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp
HI1028 Projektkurs inom programvaruutveckling 9,0 hp
HI1029 Algoritmer och datastrukturer 8,0 hp

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IS1350 Operativsystem 7,5 hp 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
IE1304 Reglerteknik 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp 7,5
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp 7,5
IL120X Examensarbete inom elektronik- och datorsystem, grundnivå 15,0 hp

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1032 Elkraftteknik I 8,0 hp 8,0
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp 7,0
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 hp 9,0
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp 1,5 6,0
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp 5,0 2,5
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp 1,5
KH1223 Bioteknik 7,5 hp 7,5
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp 7,5
KH139X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0