Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HH1801 Kalkylering och entreprenörskap 7,5 hp 7,5
HU1800 Extern redovisning 7,5 hp 7,5
HH1802 Finansiering och organisationsteori 7,5 hp 7,5
HU1801 Industriell marknadsföring 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp 7,5
HF1903 Matematik 1 7,5 hp 7,5
AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 hp 7,5
HS1003 Byggmekanik 1 7,5 hp 7,5

Datateknik (CBH) (TIDA)

Kurser (TIDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 hp
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp 7,5
IX1304 Matematik, analys 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 hp 7,5
IE1204 Digital design 7,5 hp 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp 7,5
IX1304 Matematik, analys 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 hp 7,5
IE1204 Digital design 7,5 hp 7,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp 8,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp 2,0 4,0
HF1008 Analys och linjär algebra 10,0 hp 5,0 5,0
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp 5,0

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1120 Allmän och fysikalisk kemi 15,0 hp 4,0 11,0
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 hp 8,0 1,0
KH1110 Matematik 12,0 hp 3,0 3,0

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Kurser (TIMA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 hp 5,0 6,0
ML1112 Maskinteknik, introduktionskurs 7,5 hp 3,5 4,0
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 hp 6,0 4,0
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp 0,8 0,7