Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap 5,0 hp 5,0
AF1722 Byggprocessen 5,0 hp 5,0
AF1723 Bygglogistik och riskhantering 5,0 hp 5,0
AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 7,5 hp 7,5
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad 7,5 hp 7,5
HF1004 Matematik 2 med matematisk statistik 7,5 hp 7,5
HS1007 Strömningslära 7,5 hp 7,5
HS1004 Byggmekanik 2 7,5 hp 7,5
HS1005 Fältmätningsteknik med matematisk statistik 7,5 hp 7,5

Datateknik (CBH) (TIDA)

Kurser (TIDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HH1800 Tillämpad industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp 8,0
HE1028 Mikrodatorteknik 8,0 hp 8,0
HF1013 Diskret matematik 8,0 hp 8,0
HI1025 Operativsystem 7,0 hp 7,0
HI1030 Databasteknik 7,0 hp 7,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi Ersätter HF1007 6,0 hp 6,0
HI1026 Projektkurs inom datateknik och internetteknik 9,0 hp 9,0

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp 7,5
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
IV1351 Datalagring 7,5 hp 7,5
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp 7,5
IX1303 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp 7,5
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp 7,5
II1303 Signalbehandling 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
IF1330 Ellära 7,5 hp 7,5
IX1303 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1011 Signaler, system och transformer 8,0 hp 8,0
HH1800 Tillämpad industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
HE1027 Ellära 7,0 hp 7,0
HE1028 Mikrodatorteknik 8,0 hp 8,0
HE1030 Analog elektronik 8,0 hp 8,0
HE1034 Telekommunikation 7,0 hp 7,0
HE1029 Projektkurs inom elektroteknik och internetteknik 9,0 hp 9,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi Ersätter HF1007 6,0 hp 6,0

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1242 Hållbar utveckling med kemiingenjören 6,0 hp 6,0
KH1211 Matematisk statistik 4,5 hp 3,0 1,5
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp 6,0 9,0
KH1121 Organisk kemi 9,0 hp 9,0
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp 6,0
KH1122 Analytisk kemi 7,5 hp 7,5
KH1130 Kemiteknik 1 7,5 hp 7,5

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Kurser (TIMA)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp 0,8 0,7 0,8 0,7
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ML1306 El- och styrteknik 10,5 hp 7,5 3,0
ML1203 Energiteknik 6,0 hp 6,0
ML1204 Maskinkomponenter 6,0 hp 6,0
ML1101 Mekanik, allmän kurs 7,5 hp 3,8 3,7
ML1113 Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik 10,0 hp 5,0 5,0
ML1302 Datorbaserade ingenjörsverktyg 11,0 hp 6,2 4,8