Senast ändrad: 2017-05-04
Godkänd: 2017-05-16

För tillträde till utbildningen  krävs grundläggande behörighet.  

Utöver detta krävs särskild behörighet i Matematik kurs D, Fysik kurs B och Kemi kurs A eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Det går också att åberopa andra meriter och bedömas inom ramen för reell kompetens.

Betygsurval tillämpas på två tredjedelar av platserna. Platserna fördelas proportionellt utifrån antalet behöriga sökande i två grupper. Provurval tillämpas på en tredjedel av platserna per utbildning.