Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HH1801 Kalkylering och entreprenörskap 7,5 hp Grundnivå
HH1802 Finansiering och organisationsteori 7,5 hp Grundnivå
HU1800 Extern redovisning 7,5 hp Grundnivå
HU1801 Industriell marknadsföring 7,5 hp Grundnivå

Industriell ekonomi och produktion (ITM) (IEPS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AH2401 Risker i tekniska system 7,5 hp Avancerad nivå
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp Grundnivå
HU1903 Management 7,5 hp Grundnivå
ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 hp Grundnivå
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp Grundnivå
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2015/16. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Innovation och design (ITM) (IODS)

Årskurs 3

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2015/16. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Robotik och mekatronik (ITM) (ROBS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1004 Digitalteknik 7,5 hp Grundnivå
HE1015 Robotik 7,5 hp Grundnivå
ML1300 Programmering grundkurs 7,5 hp Grundnivå
ML1315 Mikrodatorer 6,0 hp Grundnivå
ML1318 Analogteknik 7,5 hp Grundnivå
ML1906 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2015/16. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 hp Grundnivå
AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp Grundnivå
HF1903 Matematik 1 7,5 hp Grundnivå
HS1003 Byggmekanik 1 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp Grundnivå
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp Grundnivå
HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 hp Grundnivå
HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp Grundnivå
HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Datateknik (CBH) (TIDA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp Grundnivå
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp Grundnivå
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 hp Grundnivå
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1028 Mikrodatorteknik 8,0 hp Grundnivå
HF1013 Diskret matematik 8,0 hp Grundnivå
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi Ersätter HF1007 6,0 hp Grundnivå
HH1800 Tillämpad industriell ekonomi 7,5 hp Grundnivå
HI1025 Operativsystem 7,0 hp Grundnivå
HI1026 Projektkurs inom datateknik och internetteknik 9,0 hp Grundnivå
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp Grundnivå
HI1030 Databasteknik 7,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp Grundnivå
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp Grundnivå
HI1028 Projektkurs inom programvaruutveckling 9,0 hp Grundnivå
HI1029 Algoritmer och datastrukturer 8,0 hp Grundnivå
HI1031 Distribuerade informationssystem 7,5 hp Grundnivå
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp Grundnivå

Datateknik (EECS) (TIDB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1018 Programmering I 7,5 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp Grundnivå
IX1304 Matematik, analys 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Grundnivå
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp Grundnivå
IV1351 Datalagring 7,5 hp Grundnivå
IX1303 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IS1350 Operativsystem 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1361 Programmeringsparadigm Inriktning Programutveckling 7,5 hp Grundnivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design Inriktning Programutveckling 7,5 hp Grundnivå
ID1019 Programmering II Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Programutveckling 7,5 hp Grundnivå
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs Inriktning Programutveckling 7,5 hp Grundnivå
ID2204 Villkorsprogrammering Inriktning Programutveckling 7,5 hp Avancerad nivå
II1302 Projekt och projektmetoder Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp Grundnivå
II1351 Valbar specialisering Inriktning Datornätverk 6,0 hp Grundnivå
IK1552 Internetteknik Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp Grundnivå
IK2215 Avancerad internetteknik Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IV1013 Introduktion till datasäkerhet Inriktning Programutveckling 7,5 hp Grundnivå
IV1023 Avancerad datahantering med XML Inriktning Programutveckling 7,5 hp Grundnivå
IV1300 Programvaruteknik En av kurserna II1302 eller IV1300 är obligatorisk för inriktning Programutveckling 7,5 hp Grundnivå

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1018 Programmering I 7,5 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp Grundnivå
IX1304 Matematik, analys 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Grundnivå
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp Grundnivå
IF1330 Ellära 7,5 hp Grundnivå
II1303 Signalbehandling 7,5 hp Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IX1303 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IE1304 Reglerteknik 7,5 hp Grundnivå
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 7,5 hp Grundnivå
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp Grundnivå
IL1331 VHDL-design 7,5 hp Grundnivå
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp Grundnivå
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp Grundnivå
HF1008 Analys och linjär algebra 10,0 hp Grundnivå
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1027 Ellära 7,0 hp Grundnivå
HE1028 Mikrodatorteknik 8,0 hp Grundnivå
HE1029 Projektkurs inom elektroteknik och internetteknik 9,0 hp Grundnivå
HE1030 Analog elektronik 8,0 hp Grundnivå
HE1034 Telekommunikation 7,0 hp Grundnivå
HF1011 Signaler, system och transformer 8,0 hp Grundnivå
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi Ersätter HF1007 6,0 hp Grundnivå
HH1800 Tillämpad industriell ekonomi 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1032 Elkraftteknik I 8,0 hp Grundnivå
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp Grundnivå
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 hp Grundnivå
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp Grundnivå
IL1331 VHDL-design 7,5 hp Grundnivå

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1110 Matematik 12,0 hp Grundnivå
KH1120 Allmän och fysikalisk kemi 15,0 hp Grundnivå
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (61,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1121 Organisk kemi 9,0 hp Grundnivå
KH1122 Analytisk kemi 7,5 hp Grundnivå
KH1130 Kemiteknik 1 7,5 hp Grundnivå
KH1211 Matematisk statistik 4,5 hp Grundnivå
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp Grundnivå
KH1242 Hållbar utveckling med kemiingenjören 6,0 hp Grundnivå
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (75,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1223 Bioteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp Grundnivå
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp Grundnivå
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp Grundnivå
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (34,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 hp Grundnivå
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp Grundnivå
ML1112 Maskinteknik, introduktionskurs 7,5 hp Grundnivå
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (63,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp Grundnivå
ML1101 Mekanik, allmän kurs 7,5 hp Grundnivå
ML1113 Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik 10,0 hp Grundnivå
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
ML1203 Energiteknik 6,0 hp Grundnivå
ML1204 Maskinkomponenter 6,0 hp Grundnivå
ML1302 Datorbaserade ingenjörsverktyg 11,0 hp Grundnivå
ML1306 El- och styrteknik 10,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.