Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HH1801 Kalkylering och entreprenörskap 7,5 hp 7,5
HU1800 Extern redovisning 7,5 hp 7,5
HH1802 Finansiering och organisationsteori 7,5 hp 7,5
HU1801 Industriell marknadsföring 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Kurser (METL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1008 Analys och linjär algebra 10,0 hp 5,0 5,0
HL1200 Ingenjörsintroduktion 6,0 hp 3,0 2,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 hp 7,0 0,5
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp 1,0

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp 7,5
HF1903 Matematik 1 7,5 hp 7,5
AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 hp 7,5
HS1003 Byggmekanik 1 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF0009 Introduktionskurs i matematik 1,5 fup
HF0017 Introduktionskurs i datateknik 1,5 fup

Datateknik (CBH) (TIDA)

Kurser (TIDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp 8,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp 2,0 4,0
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 hp 5,0 5,0
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF0009 Introduktionskurs i matematik 1,5 fup
HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 fup

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 hp 7,5
IE1204 Digital design 7,5 hp 7,5
IX1304 Matematik, analys 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Tillkommer en kurs med preliminärt namn Matematiska grunder och modellering

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 hp 7,5
IE1204 Digital design 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp 8,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp 2,0 4,0
HF1008 Analys och linjär algebra 10,0 hp 5,0 5,0
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF0009 Introduktionskurs i matematik 1,5 fup
HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 fup

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1123 Allmän kemi 1 6,0 hp 5,0 1,0
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 hp 7,0 2,0
KH1111 Matematik 15,0 hp 3,0 6,0
KH1124 Allmän kemi 2 6,0 hp 6,0

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Kurser (TIMA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 hp 5,0 6,0
ML1112 Maskinteknik, introduktionskurs 7,5 hp 3,5 4,0
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 hp 6,0 4,0
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp 0,8 0,7

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML0001 Introduktionskurs i matematik Ges under mottagningen 1,5 fup
ML0002 Introduktionskurs i datateknik Ges under mottagningen 1,5 fup