Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (ITM) (IEPS)

Kurser (IEPS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp 7,5
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp 7,5
HU1903 Management 7,5 hp 7,5
AH2401 Risker i tekniska system 7,5 hp 7,5
ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML190X Examensarbete inom maskinteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Innovation och design (ITM) (IODS)

Kurser (IODS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1210 Design och produktutveckling 1 7,5 hp 7,5
ML1212 Datorbaserade ingenjörsverktyg 2 7,5 hp 7,5
ML1211 Design och produktutveckling 2 6,0 hp 6,0
ML1906 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 7,5 hp 7,5

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Kurser (METL)

Med reservation för smärre justeringar kommer också följande obligatoriska kurser att ges i årskurs 2 och 3:

HT102X Examensarbete inom medicinsk teknik och ekonomi

Utöver det ska studenterna läsa 12 hp villkorligt valfria kurser samt 9 hp valfria kurser.

Exempel på villkorligt valfria kurser:

HI1027 Objektorienterad programmering

IL1331 VHDL-design

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 9,0 hp 9,0
HE1019 EMC-elektronik 6,0 hp 6,0
HL1014 Medicinteknisk verksamhet Fortsätter från årskurs 2 6,0 hp 1,5 1,5
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0
HL1016 Medicinsk mätteknik 7,0 hp 7,0

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 7,5
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 7,5
HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 hp 7,5
HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp 7,5
HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Under årskurs 3 är en kurs i operativsystem obligatorisk. Ditt val av kurs ska godkännas av programansvarig.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2215 Avancerad internetteknik Obligatorisk för inriktning datornätverk 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II Obligatorisk för inriktning programutveckling 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder Obligatorisk för inriktning datornätverk 7,5 hp 7,5
IK1552 Internetteknik Obligatorisk för inriktning datornätverk 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2300 Nätverkshantering Inriktning datornätverk 7,5 hp 7,5
HH1800 Tillämpad industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
HI1031 Distribuerade informationssystem Inriktning programutveckling 7,5 hp 7,5
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design Inriktning programutveckling 7,5 hp 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID2201 Distribuerade system, grundkurs Inriktning programutveckling 7,5 hp 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken Inriktning datornätverk 7,5 hp 7,5
IV1300 Programvaruteknik Inriktning programutveckling 7,5 hp 7,5
DD1315 Programmeringsteknik och Matlab Inriktning programutveckling 7,5 hp 3,5 4,0
II1351 Valbar specialisering Inriktning datornätverk 6,0 hp 6,0
ID2204 Villkorsprogrammering Inriktning programutveckling 7,5 hp 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet Inriktning programutveckling 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ Inriktning programutveckling 6,0 hp
DD2429 Datorfotografi Inriktning programutveckling 6,0 hp
DD2431 Maskininlärning Inriktning programutveckling 6,0 hp
DT2300 Ljud i interaktion Inriktning programutveckling 7,5 hp
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
HE1038 Styr- och reglerteknik 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp 7,5
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HH1800 Tillämpad industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 hp 7,5
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp 7,5
IF1613 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1032 Elkraftteknik I 8,0 hp 8,0
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp 7,0
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 hp 9,0
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp