Senast ändrad: 2017-05-16
Godkänd: 2017-05-16

För tillträde till utbildningen  krävs grundläggande behörighet.  

Utöver detta krävs särskild behörighet i Matematik kurs D, Fysik kurs B och Kemi kurs A eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.

Betygsurval tillämpas på två tredjedelar av platserna. Platserna fördelas proportionellt utifrån antalet behöriga sökande i två grupper. Provurval tillämpas på en tredjedel av platserna per utbildning.