Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi (TITEH), Utbildningsplan för kull VT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Utöver det ska studenterna läsa 12 hp villkorligt valfria kurser samt 9 hp valfria kurser.

Exempel på villkorligt valfria kurser:

HI1027 Objektorienterad programmering

IL1331 VHDL-design

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE1019 EMC-elektronik 6,0 6,0
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 6,0 1,5 1,5
HF1012 Matematisk statistik 6,0 6,0
HL1016 Medicinsk mätteknik 7,0 7,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs 9,0 6,0 3,0
HL2041 Idrottsteknologi 9,0 6,0 3,0

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design
Inriktning Programutveckling
7,5 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs
Inriktning Programutveckling
7,5 7,5
IK2215 Avancerad internetteknik
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 7,5
IV1300 Programvaruteknik
En av kurserna II1302 eller IV1300 är obligatorisk för inriktning Programutveckling
7,5 7,5
IX1501 Matematisk statistik 7,5 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 7,5
ID1019 Programmering II
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Programutveckling
7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system
Inriktning Programutveckling
7,5 7,5
II1351 Valbar specialisering
Inriktning Datornätverk
6,0 6,0
IK1330 Trådlösa system 7,5 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering
Inriktning Programutveckling
7,5 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
7,5 7,5
IK1552 Internetteknik
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
7,5 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet
Inriktning Programutveckling
7,5 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML
Inriktning Programutveckling
7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 7,5

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.

Detta är en preliminär lista över kurser för åk 3 för de som började programmet Teknik och ekonomi vårterminen 2016. Det kan ske förändringar.