Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi (TITEH), Utbildningsplan för kull VT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Medicinsk teknik (STH) (METL)

Utöver det ska studenterna läsa 12 hp villkorligt valfria kurser samt 9 hp valfria kurser.

Exempel på villkorligt valfria kurser:

HI1027 Objektorienterad programmering

IL1331 VHDL-design

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE1019 EMC-elektronik 60659 6,0 6,0
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 60668 6,0 1,5 1,5
HF1012 Matematisk statistik 60681 6,0 6,0
HL1016 Medicinsk mätteknik 60669 7,0 7,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs 50779 9,0 6,0 3,0
HL2041 Idrottsteknologi 50778 9,0 6,0 3,0

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF1730 Building Information Modeling 60133 7,5 7,5
HS1008 Konstruktionsteknik 60129 7,5 7,5
HS102X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 51304 15,0 15,0
HS1009 Samhällsplanering 60130 7,5 7,5
HS1029 Geologi och geoteknik 60135 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 50526 7,5 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 50524 7,5 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 50523 7,5 7,5

Datateknik (ICT) (TIDB)

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design
Inriktning Programutveckling
50729 7,5 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs
Inriktning Programutveckling
50739 7,5 7,5
IK2215 Avancerad internetteknik
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
50648 7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 50580 7,5 7,5
IV1300 Programvaruteknik
En av kurserna II1302 eller IV1300 är obligatorisk för inriktning Programutveckling
50403 7,5 7,5
IX1501 Matematisk statistik 50733 7,5 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60831 7,5 7,5
ID1019 Programmering II
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Programutveckling
60242 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system
Inriktning Programutveckling
60031 7,5 7,5
II1351 Valbar specialisering
Inriktning Datornätverk
60025 6,0 6,0
IK1330 Trådlösa system 60545 7,5 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering
Inriktning Programutveckling
60029 7,5 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 60552 7,5 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
60026 7,5 7,5
IK1552 Internetteknik
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
60544 7,5 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet
Inriktning Programutveckling
60533 7,5 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML
Inriktning Programutveckling
60022 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60449 7,5 7,5

Elektronik och datorteknik (ICT) (TIED)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL1331 VHDL-design 50580 7,5 7,5
HE1038 Styr- och reglerteknik 60713 7,5 7,5
IS1300 Inbyggda system 60344 7,5 7,5
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 60333 7,5 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder 60026 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 50739 7,5 7,5
IX1501 Matematisk statistik 50733 7,5 7,5
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 50657 7,5 7,5

Elektroteknik (STH) (TIEL)

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE1032 Elkraftteknik I 60720 8,0 8,0
HE1033 Kommunikationsnät 60663 7,0 7,0
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 51283 15,0 15,0
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 60721 9,0 9,0
HF1012 Matematisk statistik 60681 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 50037 7,5 7,5
HE1036 Elkraftteknik II 50634 7,5 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 50611 8,0 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 50614 7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 50580 7,5 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 51081 7,5 3,5 4,0

Kemiteknik (CHE) (TIKE)

Detta är en preliminär lista över kurser för åk 3 för de som började programmet Teknik och ekonomi vårterminen 2016. Det kan ske förändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH1324 Analytisk kemi 2 50689 7,5 2,5 5,0
KH1341 Miljöskyddsteknik 50691 7,5 5,0 2,5
KH1221 Tillämpad fysikalisk kemi 60071 5,0 5,0
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 60067 7,5 7,5
KH1222 Tillämpad kemi 60072 5,0 2,0 3,0
KH1223 Bioteknik 60073 7,5 7,5
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0