Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi (TITEH), Utbildningsplan för kull VT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Medicinsk teknik (STH) (METL)

Utöver det ska studenterna läsa 12 hp villkorligt valfria kurser samt 9 hp valfria kurser.

Exempel på villkorligt valfria kurser:

HI1027 Objektorienterad programmering

IL1331 VHDL-design

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE1019 EMC-elektronik 6,0 6,0
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 6,0 1,5 1,5
HF1012 Matematisk statistik 6,0 6,0
HL1016 Medicinsk mätteknik 7,0 7,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs 50779 9,0 6,0 3,0
HL2041 Idrottsteknologi 50778 9,0 6,0 3,0

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Datateknik (ICT) (TIDB)

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design
Inriktning Programutveckling
50729 7,5 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs
Inriktning Programutveckling
50739 7,5 7,5
IK2215 Avancerad internetteknik
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
50648 7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 50580 7,5 7,5
IV1300 Programvaruteknik
En av kurserna II1302 eller IV1300 är obligatorisk för inriktning Programutveckling
50403 7,5 7,5
IX1501 Matematisk statistik 50733 7,5 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 7,5
ID1019 Programmering II
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Programutveckling
7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system
Inriktning Programutveckling
7,5 7,5
II1351 Valbar specialisering
Inriktning Datornätverk
6,0 6,0
IK1330 Trådlösa system 7,5 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering
Inriktning Programutveckling
7,5 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
7,5 7,5
IK1552 Internetteknik
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
7,5 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet
Inriktning Programutveckling
7,5 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML
Inriktning Programutveckling
7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 7,5

Elektronik och datorteknik (ICT) (TIED)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL1331 VHDL-design 50580 7,5 7,5
HE1038 Styr- och reglerteknik 7,5 7,5
IS1300 Inbyggda system 7,5 7,5
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 7,5 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 50739 7,5 7,5
IX1501 Matematisk statistik 50733 7,5 7,5
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 50657 7,5 7,5

Elektroteknik (STH) (TIEL)

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE1032 Elkraftteknik I 8,0 8,0
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 7,0
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 51283 15,0 15,0
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 9,0
HF1012 Matematisk statistik 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 50037 7,5 7,5
HE1036 Elkraftteknik II 50634 7,5 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 50611 8,0 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 50614 7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 50580 7,5 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 51081 7,5 3,5 4,0

Kemiteknik (CHE) (TIKE)

Detta är en preliminär lista över kurser för åk 3 för de som började programmet Teknik och ekonomi vårterminen 2016. Det kan ske förändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH1324 Analytisk kemi 2 50689 7,5 2,5 5,0
KH1341 Miljöskyddsteknik 50691 7,5 5,0 2,5
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 51373 15,0 7,5 7,5
KH1221 Tillämpad fysikalisk kemi 5,0 5,0
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 7,5
KH1222 Tillämpad kemi 5,0 2,0 3,0
KH1223 Bioteknik 7,5 7,5