Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Kurser (METL)

Utöver det ska studenterna läsa 12 hp villkorligt valfria kurser samt 9 hp valfria kurser.

Exempel på villkorligt valfria kurser:

HI1027 Objektorienterad programmering

IL1331 VHDL-design

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1019 EMC-elektronik 6,0 hp 6,0
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 6,0 hp 1,5 1,5
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0
HL1016 Medicinsk mätteknik 7,0 hp 7,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs 9,0 hp 6,0 3,0
HL2041 Idrottsteknologi 9,0 hp 6,0 3,0

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 7,5
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 7,5
HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 hp 7,5
HS102X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp 7,5
HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
IK2215 Avancerad internetteknik Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
IV1300 Programvaruteknik En av kurserna II1302 eller IV1300 är obligatorisk för inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
II1351 Valbar specialisering Inriktning Datornätverk 6,0 hp 6,0
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp 7,5
IK1552 Internetteknik Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
HE1038 Styr- och reglerteknik 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp 7,5
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 hp 7,5
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp 7,5
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp 7,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1032 Elkraftteknik I 8,0 hp 8,0
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp 7,0
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 hp 9,0
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 hp 7,5
HE1036 Elkraftteknik II 7,5 hp 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 hp 3,5 4,0

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Detta är en preliminär lista över kurser för åk 3 för de som började programmet Teknik och ekonomi vårterminen 2016. Det kan ske förändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp 2,5 5,0
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp 5,0 2,5
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
KH1221 Tillämpad fysikalisk kemi 5,0 hp 5,0
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp 7,5
KH1222 Tillämpad kemi 5,0 hp 2,0 3,0
KH1223 Bioteknik 7,5 hp 7,5