Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi (TITEH), Utbildningsplan för kull VT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HH1801 Kalkylering och entreprenörskap 61098 7,5 7,5
HU1800 Extern redovisning 61100 7,5 7,5
HH1802 Finansiering och organisationsteori 61099 7,5 7,5
HU1801 Industriell marknadsföring 61101 7,5 7,5

Inriktningar

Medicinsk teknik (STH) (METL)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HL1200 Ingenjörsintroduktion 50558 6,0 3,0 2,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 50559 12,0 7,0 0,5
HE1026 Digitalteknik 50555 6,0 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50557 8,0 1,0
HF1008 Analys och linjär algebra 10,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF0009 Introduktionskurs i matematik 40008 1,5

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 50185 7,5 7,5
HF1903 Matematik 1 50553 7,5 7,5
AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 50186 7,5 7,5
HS1003 Byggmekanik 1 50187 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF0009 Introduktionskurs i matematik 40004 1,5
HF0017 Introduktionskurs i datateknik 40007 1,5

Datateknik (STH) (TIDA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HI1024 Programmering, grundkurs 50998 8,0 8,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50997 6,0 2,0 4,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50996 10,0 5,0 5,0
HE1026 Digitalteknik 50908 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF0009 Introduktionskurs i matematik 40019 1,5
HF0010 Introduktionskurs i datateknik 40017 1,5

Datateknik (ICT) (TIDB)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 50574 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 50020 7,5 7,5
IE1204 Digital design 50428 7,5 7,5
IX1304 Matematik, analys 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik 40011 1,5

Elektronik och datorteknik (ICT) (TIED)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 50574 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 50020 7,5 7,5
IE1204 Digital design 50428 7,5 7,5
IX1304 Matematik, analys 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik 40011 1,5

Elektroteknik (STH) (TIEL)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HI1024 Programmering, grundkurs 50992 8,0 8,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50993 6,0 2,0 4,0
HE1026 Digitalteknik 50555 6,0 6,0
HF1008 Analys och linjär algebra 10,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF0009 Introduktionskurs i matematik 40020 1,5
HF0010 Introduktionskurs i datateknik 40018 1,5

Kemiteknik (CHE) (TIKE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH1123 Allmän kemi 1 50097 6,0 5,0 1,0
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50099 9,0 7,0 2,0
KH1111 Matematik 50096 15,0 3,0 6,0
KH1124 Allmän kemi 2 50098 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH0001 Introduktionskurs i matematik 40001 1,5
KH0002 Introduktionskurs i kemi 40002 1,5
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer 50107 7,5 0,5

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ML1000 Matematik för ingenjörer 50982 11,0 5,0 6,0
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 51090 10,0 6,0 4,0
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0
ML1112 Maskinteknik, introduktionskurs 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ML0001 Introduktionskurs i matematik
Ges under mottagningen
40022 1,5
ML0002 Introduktionskurs i datateknik
Ges under mottagningen
1,5