Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi (TITEH), Utbildningsplan för kull VT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Inriktningar

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 5,0 5,0
HL1200 Ingenjörsintroduktion 6,0 3,0 2,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 7,0 0,5
HE1026 Digitalteknik 6,0 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 1,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF0009 Introduktionskurs i matematik 1,5

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 7,5
HF1903 Matematik 1 7,5 7,5
AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 7,5
HS1003 Byggmekanik 1 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF0009 Introduktionskurs i matematik 1,5
HF0017 Introduktionskurs i datateknik 1,5

Datateknik (CBH) (TIDA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 8,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 2,0 4,0
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 5,0 5,0
HE1026 Digitalteknik 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF0009 Introduktionskurs i matematik 1,5
HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5

Datateknik (EECS) (TIDB)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 7,5
IE1204 Digital design 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik 1,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 7,5
IE1204 Digital design 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik 1,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 8,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 2,0 4,0
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 5,0 5,0
HE1026 Digitalteknik 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF0009 Introduktionskurs i matematik 1,5
HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH1123 Allmän kemi 1 6,0 5,0 1,0
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 7,0 2,0
KH1111 Matematik 15,0 3,0 6,0
KH1124 Allmän kemi 2 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH0001 Introduktionskurs i matematik 1,5
KH0002 Introduktionskurs i kemi 1,5

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 5,0 6,0
ML1110 Maskinteknik, introduktionskurs 9,0 4,0 5,0
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 6,0 4,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ML0001 Introduktionskurs i matematik
Ges under mottagningen
1,5