Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Innovation och design (ITM) (IODS)

Kurser (IODS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM2007 Ledarskap och organisation 7,5 hp
ML1210 Design och produktutveckling 1 7,5 hp
ML1211 Design och produktutveckling 2 6,0 hp
ML1212 Datorbaserade ingenjörsverktyg 2 7,5 hp

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Kurser (METL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 9,0 hp 9,0
HE1019 EMC-elektronik 6,0 hp 6,0
HT102X Examensarbete inom medicinsk teknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 6,0 hp 1,5 1,5
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0
HL1016 Medicinsk mätteknik 7,0 hp 7,0

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 7,5
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 7,5
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS1007 Strömningslära 7,5 hp 7,5
HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp 7,5
HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5

Datateknik (CBH) (TIDA)

Kurser (TIDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1031 Distribuerade informationssystem 7,5 hp 7,5
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp 7,0
HI1029 Algoritmer och datastrukturer 8,0 hp 8,0
HT100X Examensarbete inom datateknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp
HT100X Examensarbete inom datateknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
ID1019 Programmering II 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp 7,5
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp 3,5 2,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 1,5 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp 7,5
IK1552 Internetteknik Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp 7,5
HE1038 Styr- och reglerteknik 7,5 hp 7,5
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp 7,5
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp 7,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1032 Elkraftteknik I 8,0 hp 8,0
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp 7,0
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 hp 9,0
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1036 Elkraftteknik II 7,5 hp 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 hp 3,5 4,0
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 hp 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 6,0 hp 6,0

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp 6,0 1,5
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp 1,5 6,0
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp 1,5
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp 7,5
KH1223 Bioteknik 7,5 hp 7,5
HT104X Examensarbete inom kemiteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp