Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi (TITEH), Utbildningsplan för kull VT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HH1801 Kalkylering och entreprenörskap 61124 7,5 7,5
HU1800 Extern redovisning 61119 7,5 7,5
HH1802 Finansiering och organisationsteori 61121 7,5 7,5
HU1801 Industriell marknadsföring 61120 7,5 7,5

Inriktningar

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1006 Linjär algebra och analys 51197 10,0 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 51198 8,0 7,0 1,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50789 6,0 3,0 2,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 50811 12,0 7,0 0,5
HE1026 Digitalteknik 50427 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40009 1,5
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40008 1,5

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF1731 Byggteknik 1, småhus, tekniskt arbete, Cad 1 50080 7,5 7,5
HF1904 Linjär algebra 50558 5,0 5,0
AF1734 Byggnadsmekanik 1 50079 5,0 2,5 2,5
AF1732 Byggteknik 2, storahus, materiallära, Cad 2, Anläggning A 50078 10,0 10,0
HF1905 Matematisk analys 50598 5,0 2,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40000 1,5

Datateknik (CBH) (TIDA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 51001 6,0 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 51197 10,0 5,0 5,0
HE1026 Digitalteknik 50427 6,0 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40009 1,5
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40008 1,5

Datateknik (EECS) (TIDB)

Rekommenderade kurser utanför programmet (kan inte räknas med i examen)

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagningsperioden i augusti)
  • DD101N Förberedande kurs i programmerin och datalogiskt tänkande 3 hp
  • LS1562 Svenska för högre studier och arbetsliv 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 50276 7,5 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 50770 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 50464 7,5 7,5
IE1204 Digital design 50063 7,5 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 50276 7,5 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 50770 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 50464 7,5 7,5
IE1204 Digital design 50063 7,5 7,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 51001 6,0 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 51197 10,0 5,0 5,0
HE1026 Digitalteknik 50427 6,0 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40009 1,5
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40008 1,5

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH1123 Allmän kemi 1 51252 6,0 5,0 1,0
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 51254 9,0 7,0 2,0
KH1111 Matematik 51251 15,0 3,0 6,0
KH1124 Allmän kemi 2 51253 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH0001 Introduktionskurs i matematik 40012 1,5
KH0002 Introduktionskurs i kemi 40015 1,5
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer 61236 7,5 0,8 0,7 0,8 0,7

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ML1000 Matematik för ingenjörer 51153 11,0 5,0 6,0
ML1110 Maskinteknik, introduktionskurs 50524 9,0 4,0 5,0
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 50251 10,0 6,0 4,0