Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Kurser (METL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HT102X Examensarbete inom medicinsk teknik och ekonomi, grundnivå 50795 15,0 hp 7,5 7,5
HE1019 EMC-elektronik 60705 6,0 hp 6,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60779 6,0 hp 6,0
HL1013 Medicinska bilder 50001 6,0 hp 6,0
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 60707 6,0 hp 1,5 1,5
HF1012 Matematisk statistik 60704 6,0 hp 6,0
HL1016 Medicinsk mätteknik 60706 7,0 hp 7,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1027 Objektorienterad programmering 50859 8,0 hp 8,0
IL1331 VHDL-design 50934 7,5 hp 7,5
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 50515 9,0 hp 4,5 4,5
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs 51626 9,0 hp 4,5 4,5
HL2041 Idrottsteknologi 51722 9,0 hp 7,0 2,0

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 51942 7,5 hp 7,5
AF1730 Building Information Modeling 61312 7,5 hp 7,5
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 50403 15,0 hp 15,0
HS1007 Strömningslära 61322 7,5 hp 7,5
HS1009 Samhällsplanering Kan ersättas av AF1749 61323 7,5 hp 7,5
HS1029 Geologi och geoteknik 61321 7,5 hp 7,5
AF1749 Samhälls- och bostadsplanering Ersätter kurs HS1009 10,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1743 Form, rum och ljus 50368 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 50068 7,5 hp 7,5
AF1719 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning 7,5 hp
AF1748 Building Information Modeling Ersätter kurs AF1730 5,0 hp
AF1750 Bygglogistik och riskhantering 7,5 hp
AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp
AI1142 Finansiell rapportering och analys 7,5 hp
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp

Datateknik (CBH) (TIDA)

Kurser (TIDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1031 Distribuerade informationssystem 50862 7,5 hp 7,5
HI1032 Kommunikationssystem 50863 7,5 hp 7,5
HE1033 Kommunikationsnät 60572 7,0 hp 7,0
HI1029 Algoritmer och datastrukturer 61343 8,0 hp 8,0
HT100X Examensarbete inom datateknik och ekonomi, grundnivå 50864 15,0 hp 15,0
HF1012 Matematisk statistik 60704 6,0 hp 6,0
HI1039 Projektkurs inom programvaruutveckling 61342 9,0 hp 9,0

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IX1501 Matematisk statistik 50960 7,5 hp 7,5
HT100X Examensarbete inom datateknik och ekonomi, grundnivå 50864 15,0 hp 15,0
ID1019 Programmering II 60312 7,5 hp 7,5
ID1206 Operativsystem 50897 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 60301 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design Inriktning Programutveckling 50868 7,5 hp 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs Inriktning Programutveckling 51396 7,5 hp 7,5
IK2215 Avancerad internetteknik Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 51326 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering Inriktning Programutveckling 60345 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 60179 7,5 hp 7,5
IK1552 Internetteknik Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 60329 7,5 hp 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet Inriktning Programutveckling 60460 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML Inriktning Programutveckling 60320 7,5 hp 7,5
II1351 Valbar specialisering Inriktning Datornätverk 6,0 hp

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL1331 VHDL-design 50934 7,5 hp 7,5
HE1038 Styr- och reglerteknik 60184 7,5 hp 7,5
IE1202 Analog elektronik 60177 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 60301 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 50929 7,5 hp 7,5
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 60178 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder 60179 7,5 hp 7,5
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 50216 6,0 hp 6,0

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 50874 15,0 hp 7,5 7,5
HE1032 Elkraftteknik I 60589 8,0 hp 8,0
HE1033 Kommunikationsnät 60572 7,0 hp 7,0
HF1012 Matematisk statistik 60704 6,0 hp 6,0
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1036 Elkraftteknik II 50873 7,5 hp 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 50859 8,0 hp 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 50863 7,5 hp 7,5
IL1331 VHDL-design 50934 7,5 hp 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 50233 7,5 hp 3,5 4,0
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 61266 7,5 hp 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 60358 6,0 hp 6,0

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HT104X Examensarbete inom kemiteknik och ekonomi, grundnivå 50877 15,0 hp 7,5 7,5
KH1324 Analytisk kemi 2 51914 7,5 hp 6,0 1,5
KH1341 Miljöskyddsteknik 51920 7,5 hp 1,5 6,0
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 60956 7,5 hp 7,5
KH1223 Bioteknik 60952 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1332 Kemiteknik 3 51917 9,0 hp 1,5