Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HH1801 Kalkylering och entreprenörskap 7,5 hp 7,5
HU1800 Extern redovisning 7,5 hp 7,5
HH1802 Finansiering och organisationsteori 7,5 hp 7,5
HU1801 Industriell marknadsföring 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Kurser (METL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1006 Linjär algebra och analys 50785 10,0 hp 5,0 5,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50069 6,0 hp 3,0 2,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 50064 12,0 hp 7,0 0,5
HE1026 Digitalteknik 50787 6,0 hp 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50068 8,0 hp 1,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40012 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40018 1,5 hp

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1737 Byggteknik 1 Ersätter AF1731 51797 7,5 hp 7,5
HF1904 Linjär algebra 51515 5,0 hp 5,0
AF1734 Byggnadsmekanik 1 51520 5,0 hp 2,5 2,5
AF1738 Byggteknik 2 Ersätter AF1732 51787 10,0 hp 10,0
HF1905 Matematisk analys 51510 5,0 hp 2,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40000 1,5 hp

Datateknik (CBH) (TIDA)

Kurser (TIDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50780 6,0 hp 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50785 10,0 hp 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 51455 8,0 hp 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50787 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40012 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40001 1,5 hp

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Rekommenderade kurser utanför programmet (kan inte räknas med i examen)

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagningsperioden i augusti)
  • DD101N Förberedande kurs i programmerin och datalogiskt tänkande 3 hp
  • LS1562 Svenska för högre studier och arbetsliv 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1300 Ingenjörsmetodik 50492 7,5 hp 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 50063 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 50485 7,5 hp 7,5
IE1204 Digital design 50061 7,5 hp 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1300 Ingenjörsmetodik 50492 7,5 hp 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 50063 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 50485 7,5 hp 7,5
IE1204 Digital design 50061 7,5 hp 7,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50780 6,0 hp 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50785 10,0 hp 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50764 8,0 hp 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50787 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40012 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40011 1,5 hp

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1123 Allmän kemi 1 50084 6,0 hp 5,0 1,0
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50086 9,0 hp 7,0 2,0
KH1111 Matematik 51385 15,0 hp 3,0 6,0
KH1124 Allmän kemi 2 50085 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH0001 Introduktionskurs i matematik 40002 1,5 fup
KH0002 Introduktionskurs i kemi 40003 1,5 fup
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 50363 7,5 hp 7,5

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Kurser (TIMA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1000 Matematik för ingenjörer 50116 11,0 hp 5,0 6,0
ML1110 Maskinteknik, introduktionskurs 50117 9,0 hp 4,0 5,0
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 50115 10,0 hp 6,0 4,0