Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM1005 Extern redovisning 60033 9,0 hp 9,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60639 6,0 hp 6,0
HH1802 Finansiering och organisationsteori 60034 7,5 hp 7,5
HU1801 Industriell marknadsföring 60056 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Kurser (METL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 hp
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1734 Byggnadsmekanik 1 5,0 hp
AF1737 Byggteknik 1 Ersätter AF1731 7,5 hp
AF1744 Byggteknik, värme och fuktlära 7,5 hp
HF1904 Linjär algebra 5,0 hp
HF1905 Matematisk analys 5,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp

Datateknik (CBH) (TIDA)

Kurser (TIDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 hp
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Rekommenderade kurser utanför programmet (kan inte räknas med i examen)

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagningsperioden i augusti)
  • DD101N Förberedande kurs i programmerin och datalogiskt tänkande 3 hp
  • LS1562 Svenska för högre studier och arbetsliv 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1018 Programmering I 7,5 hp
IE1204 Digital design 7,5 hp
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp
IX1307 Problemlösning i matematik 7,5 hp

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1018 Programmering I 7,5 hp
IE1204 Digital design 7,5 hp
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp
IX1307 Problemlösning i matematik 7,5 hp

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 hp
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1111 Matematik 15,0 hp
KH1123 Allmän kemi 1 6,0 hp
KH1124 Allmän kemi 2 6,0 hp
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH0001 Introduktionskurs i matematik 1,5 fup
KH0002 Introduktionskurs i kemi 1,5 fup
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 7,5 hp

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Kurser (TIMA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 hp
ML1110 Maskinteknik, introduktionskurs 9,0 hp
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 hp