Senast ändrad: 2021-01-22
Godkänd: 2021-01-22

Den nominella studietiden är 3 år, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Programmet är på grundläggande nivå. Utbildningen ges huvudsakligen på svenska. Engelsk kurslitteratur förekommer.