Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML2307 Vetenskapsteori och forskningsmetodik i Hållbar produktionsutveckling 50115 6,0 hp 6,0
ML2308 CDIO-kurs i Hållbar produktionsutveckling 50116 15,0 hp 9,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML230X Examensarbete inom hållbar produktionsutveckling, avancerad nivå Denna kurs är obligatorisk för civilingenjörstudenter 60086 30,0 hp 15,0 15,0
ML231X Examensarbete inom hållbar produktionsutveckling, avancerad nivå Denna kurs är obligatorisk för studenter som endast läser masterprogrammet 61363 30,0 hp 15,0 15,0