Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML2304 Hållbar utveckling i industriell verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML2307 Vetenskapsteori och forskningsmetodik i Hållbar produktionsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
ML2308 CDIO-kurs i Hållbar produktionsutveckling 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML230X Examensarbete inom hållbar produktionsutveckling, avancerad nivå Denna kurs är obligatorisk för civilingenjörstudenter 30,0 hp Avancerad nivå
ML231X Examensarbete inom hållbar produktionsutveckling, avancerad nivå Denna kurs är obligatorisk för studenter som endast läser masterprogrammet 30,0 hp Avancerad nivå