Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, hållbar produktionsutveckling (TITHM), Utbildningsplan för kull HT2020

Senast ändrad: 2019-10-25
Godkänd: 2019-10-25

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier.

Utbildningen är på avancerad nivå och sker på engelska.