Senast ändrad: 2020-11-10
Godkänd: 2020-11-10

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier.

Utbildningen är på avancerad nivå och sker på engelska.