Årskurs 2

Masterprogram, ingenjörstillämpad matematik (TITMM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

DA2205 måste läsas i årskurs 1 eller 2 om inte någon ekvivalent kurs lästs.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp 3,0 4,5
DN240X Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2530 Introduktion till biomedicin 6,0 hp 6,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp 7,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DN2295 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 hp 3,7 3,8
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem 7,5 hp 7,5