Årskurs 2

Masterprogram, ingenjörstillämpad matematik (TITMM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

DA2205 måste läsas i årskurs 1 eller 2 om inte någon ekvivalent kurs lästs.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp 3,0 4,5
SF259X Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2530 Introduktion till biomedicin 6,0 hp 6,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp 7,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 hp 3,7 3,8
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp 7,5