Årskurs 1

Masterprogram, ingenjörstillämpad matematik (TITMM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Beroende på om man ska läsa på Aalto University eller på NTNU det andra året så läser man delvis olika kurser.

1. Aalto University

2. NTNU - Trondheim

DA2205 måste läsas i årskurs 1 eller 2 om inte någon ekvivalent kurs lästs.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden
Spår 2
7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori
Spår 2
7,5 hp 7,5
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Spår 1 och 2
7,5 hp 3,0 4,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder
Spår 1 och 2
7,5 hp 3,0 4,5
SF2713 Analysens grunder
Spår 1 och 2
7,5 hp 3,7 3,8
SF2743 Avancerad reell analys I
Spår 1 och 2
7,5 hp 3,8 3,7
SF2736 Diskret matematik
Spår 1,2
7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys
Spår 1
7,5 hp 7,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem
Spår 1 och 2
7,5 hp 3,0 4,5
SF2705 Fourieranalys
Spår 1 och 2
7,5 hp 3,8 3,7
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering
Spår 2
7,5 hp 7,5