Årskurs 2

Masterprogram, ingenjörstillämpad matematik (TITMM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

DA2205 måste läsas i årskurs 1 eller 2 om inte någon ekvivalent kurs lästs.