Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

DA2205 måste läsas i årskurs 1 eller 2 om inte någon ekvivalent kurs lästs.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp 3,0 4,5
SF259X Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2530 Introduktion till biomedicin 6,0 hp 6,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp 7,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 hp 3,5 4,0
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 hp 3,7 3,8
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp 7,5