Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, ingenjörstillämpad matematik (TITMM), Utbildningsplan för kull HT2015

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Beroende på om man ska läsa på Aalto University eller på NTNU det andra året så läser man delvis olika kurser.

1. Aalto University

2. NTNU - Trondheim

DA2205 måste läsas i årskurs 1 eller 2 om inte någon ekvivalent kurs lästs.

Årskurs 2

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

DA2205 måste läsas i årskurs 1 eller 2 om inte någon ekvivalent kurs lästs.