Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Välj kurser utifrån vald teknisk inriktning

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
For Students not taken the Research Methodology and Scientific Writting year 1 (except Human Computer Interaction and Design)
7,5 7,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 6,0 6,0
IL222X Examensarbete inom elektronik- och datorsystem, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0

Inriktningar

Distribuerade tjänster och system (DITS)

Inriktningen ges inte 2013-2014.

Digital media teknik EIT (DMTE)

Människa dator interaktion och design EIT (HCID)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 7,5
DH2610 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik i MDI
For Human Computer Interaction and Design Students not taken the Research Methodology and Scientific Writting year 1
7,5 4,5 3,0
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 7,5
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 7,5
DH2660 Haptik 6,0 6,0
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 7,5

Inbyggda system EIT (INSY)

Internetteknik och arkitekturer EIT (ITAK)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 7,5

Säkerhet och integritet (SAPR)

Inriktningen ges inte 2012-2013

Tjänstedesign (SDEN)

Inriktningen ges inte 2012-2013