Årskurs 1

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Välj kurser utifrån vald teknisk inriktning

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer
DMTE, HCID, INSY and ITAK
6,0 3,0 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb
DMTE, HCID, INSY and ITAK
9,0 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5
ME2815 Affärsmodellen
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5

Inriktningar

Distribuerade tjänster och system (DITS)

Alla årskurs 1 kurser inom denna inriktning läses på annat lärosäte.

Digital media teknik EIT (DMTE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 3,0 3,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking
Mandatory for DMTE exit Aalto, BME. Elective for others in DMTE.
7,5 7,5
EQ1220 Signalteori
Mandatory for DMTE exit Delft, UCL, UniTN. Elective for others in DMTE.
7,5 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster
Mandatory for DMTE exit Aalto. Elective for others in DMTE
7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Also choose EQ1220.
7,5 7,5
EN2500 Informationsteori och källkodning
Also choose EQ1220.
7,5 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem
Also choose EP2120.
7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 6,0 3,0
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 1,0 2,0
DD2257 Visualisering 7,5 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 6,0
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande
Also choose EQ1220.
7,5 7,5

Säkerhet och integritet (SAPR)

Inriktningen ges inte 2014/15.

Tjänstedesign (SDEN)

Inriktningen ges inte 2014/15.